PRIVACYVERKLARING

Brood Met Spelen zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Brood Met Spelen houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De gegevens die je achterlaat op ons contactformulier(en) op de website Brood Met Spelen gebruiken en bewaren wij. Brood Met Spelen kan de volgende gegevens gebruiken:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Brood Met Spelen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brood Met Spelen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaartermijn

Brood Met Spelen verwerkt jouw gegevens om informatie, op jouw verzoek, contact met je op te nemen indien je daar om gevraagd hebt. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen, dan worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door Brood Met Spelen wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Bezoek je onze website opnieuw, dan kan de informatie die in de cookie is opgeslagen n.a.v. je eerdere bezoek, naar onze site teruggestuurd worden. De website van Brood Met Spelen maakt gebruik van verschillende cookies om de werking van de website te kunnen verbeteren. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen door te klikken op ‘Browsegegevens wissen’.

Websitebezoek

Brood Met Spelen houdt algemene bezoekgegevens bij. Hieronder vallen het IP-adres van je computer en de duur van informatie opvraag en de gegevens die meegestuurd worden met je browser. Deze gegevens gebruiken we voor analyse doeleinden van bezoek- en klikgedrag op Brood Met Spelen. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Contact

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacyverklaring van Brood Met Spelen, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@broodmetspelen.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.